TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Neonelektro Oy
Y-tunnus: 0154517-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekka Makkonen
pekka.makkonen@neonelektro.fi

3. Rekisterin nimi

Neonelektro Oy:n asiakkuuteen, kumppanuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhteistyösopimusten, tilaus- ja tuotetietojen sekä ostohistorian kirjaaminen, laskutustietojen ylläpito, yhteyshenkilötietojen ylläpito ja päivittäminen.

Kerättäviä henkilö- ja yritystietoja käytetään Neonelektro Oy:n kumppanuus- ja asiakassuhteiden ylläpitoon, tiedottamiseen, kohtaamisten kirjaamiseen, laskutukseen sekä yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Rekisterin tietojen avulla kehitämme markkinointia, hoidamme ja parannamme asiakassuhteita. Rekisteriä saatetaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja ei käytetä ilman suostumusta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Yhteyshenkilön ja yrityksen nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Maksut, suoritukset ja saatavat
• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Mikäli koet, että sinua tai yritystäsi koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen voit pyytää poistamaan ne rekisteristä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja, lähinnä yritysedustajien yhteydenpito- ja yhteystietoja, kerätään eri viestintäkanavien kautta kuten sähköpostiviestinnästä, myynnin automaatiokanavien kautta, kotisivujen yhteydenottolomakkeella sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. Tietojen luovutus

Neonelektro Oy ei pääsääntöisesti jaa tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Tietojasi ei luovuteta tai myydä markkinointi- tms tarkoituksessa kolmansille osapuolille.

Omassa ja yhteishallinnassa olevat ohjelmistot:

Netvisor: kirjanpito-ohjelmisto, laskutus- ja ostoyhteystiedot. Pääsy asianosaisilla Neonelektron edustajilla.

Pipedrive: Asiakastietokanta. Asiakkuushistoria suunnittelun ja yhteydenpidon pohjalta. Pääsy asianosaisilla Neonelektron edustajilla.

Kotisivut: Kotisivut saattavat käyttää evästeitä luvan kysymisen jälkeen. Myyntiautomaatio tallentaa sähköiset yhteystiedot.

Mailchimp: Uutiskirjeohjelmisto jonka kanssa on oma sopimus. Pääsy asianosaisilla Neonelektron edustajilla.

Yhteistyökumppanit jotka toimivat rekisterin haltijoina/käsittelijöinä:

Azets Insight Oy: kirjanpitokumppaniNordea Oyj: Laskulla maksaessa tallentuu nimi, maksun suuruus sekä viitenumero/viesti tiliotteelle
Tilitoimisto: Juha Järvisalo. Tiliotteelle tulostuu nimi sekä viesti/viitenumero.

Asiakkaasta ei kerätä laissa säädettyjä kiellettyjä tietoja, joita ovat mm. poliittinen, uskonnollinen ja sukupuolinen suuntautuminen. Asiakkaalla on kerran vuodessa oikeus tarkastaa veloituksetta tietonsa ja rekisterinpitäjän on oikaistava tiedot. Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 14 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Käytetyt palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR-asetusta.

Sähköiset järjestelmät: käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Palvelimet on suojattu salasanoin joita ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suojattuina.

Manuaalinen aineisto: tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

9. Muutokset rekisteriselosteeseen

Henkilö- ja yritystietojen käsittely Neonelektro Oy:ssa saattaa muuttua ja muutoksista johtuen asiakkaiden on hyvä ajoittain tutustua tietosuoja-asetuksen mukaiseen rekisteriselosteeseen tällä sivustolla. Kerromme mielellään sinulle lisää yrityksemme käytännöistä mikäli tämä rekisteriseloste ei antanut tarvittavaa informaatiota.