Opastaminen

Jaa tietoa, välitä informaatiota, opasta tehokkaasti liikepaikassa tai myymälässä

Opastamisen suunnittelu aloitetaan arvioimalla, kuka kohteessa asioi ja millaisia tarpeita opastamiselle on. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan opasteiden sijainti, lukuetäisyydet, informaatiosisältö, muoto, koko ja fyysinen sijainti. Lopuksi valitaan varsinaiset tuotteet, eli millaisia opastetyyppejä käytetään. Opasteita ovat kaikki informaatiota sisältävät elementit, kuten kyltit, valomainokset, infonäytöt ja teippaukset.

Valomainokset rakennuksen julkisivussa ovat kauko-opasteita, jotka osoittavat asiakkaalle, missä yritys sijaitsee. Lähemmäksi saavuttaessa tulee erilaisia opastamisen tarpeita, kuten pysäköintipaikat, kulkuovet ja oikean reitin valinta määränpäähän.

Lähiopasteita ovat esimerkiksi kisällinkyltti, ikkunateippaukset ja opastekyltit, jotka kertovat suunnan ja opastavat eteenpäin. Digitaalisilla näytöillä voidaan täydentää opastamista esimerkiksi toivottamalla vierailijat tervetulleeksi, tai niissä voidaan viestiä ajankohtaisista asioista, kuten tarjouksista. Infonäytöt ovat erinomainen kanava myös sisäiseen viestintään.

Oletko jo tutustunut muihin tuotteisiimme?